yazılarım projelerim video hakkımda irtibat

 

 
 

>

Ulaşılabilir ve Zahmetsiz Vasiyet Merkezleri

 

Günümüz kanunlarında çokça dillendirilen, evrensel olarak hukuk'ta büyük karmaşaların, dağılmaların ve aile facialarının yaşanmasına sebep olan ve bence en önemlisi Dinimiz İslam'da çok mühim, ince bir yer edinmiş şahsi vasiyet'lere yeni bir bakış ve yaklaşım şart olmuştur. Yürüyen mevcut sistem; zahmetlidir, gerektiğinden pahalıdır, tabir-i caizse Müslüman dostu değildir.

Önerdiğim ve taslak olarak projelendirdiğim sistem bu konuda tüm ön yargıları alt-üst edecek, 18 yaşını doldurmuş her bireyin dilediği zaman pratik olarak güncelleyebileceği bir yapı olacaktır.

Sistemin birinci aşaması vasiyet edilecek verilerin hukukçular eşliğinde güvenilir kanallar kullanılarak bilişim sistemleri aracılığıyla sayısal ortama aktarılması olacaktır. Bu işlemin yapılacağı noktalarda ise sürekli denetlemeye tabii tutulacak olan, sözleşmeye dayalı bayilik sistemi (franchising) kullanılması planlanmaktadır.
Proje durumu: Ana hatlarıyla çalınmasını önlemek amacıyla taslak olarak noter onayı alındı, Türk Patent Enstitüsünde ise sırada bekliyor. Detay bilgileri ve tüm ilişkili dökümanlar TPE'den gelecek onay sonrası buraya aktarılacaktır.

   

>

Ketum ve Güvenilir Veri Giriş Operatörleri, Verilerle Çalışan Personeller

 

Çalışanlarınızın müşterileriniz hakkındaki sistemde var olan bilgilerini üçüncü şahıslara maddi/manevi bir çıkar uğruna pazarlaması sizce ne derece etik olur? Ya da düşünün bir şahıs hakkında bazı bilgilere erişme ihtiyacı duyuyorsunuz ve bunun için hukuki olarak bir işlem başlatmayı değil de gayri ahlaki, hiç etik olmayan ve hukuk dışı yöntemleri tercih etmeyi seçtiniz. Bir devlet kurumunda ya da devlet sistemlerine erişim yetkisi bulunan bir kurumda çalışan istihbarat sağlayana kişiye başvurup, hakkında bilgi sahibi olmayı istediğiniz kişinin üzerine kayıtlı tapu bilgilerini, araç bilgilerini, ikamet adresini ya da ne bileyim birisine verdiği vekaletnamelerin bilgilerine bu sayede eriştiniz. Peki bunun ahiret yönünü siz yada o işlemi yapan şahıs düşündü mü? Daha da ilerisine gidersek o yasa dışı işlemi yapan personelin sorumlu sicil amiri ya da patronu bunun sorumluğunun farkında mı? Teknolojinin geldiği bu evrede bu olabilecek riskleri öngörüp önlem alınmış mı?

Sistemin birinci aşaması çok noktadan denetlenen bilgi güvenliği ağı kurulacak olup bu sistemi yönetecek ve sistemde olan verileri görebilecek yetkiye haiz personelin öncelikle; dinimiz İslam anlayışına göre günah/sevap ilişkisi içinde eğitilmesiyle başlayacaktır. Mevcut durumda kişi bu çirkin ve uygun olmayan gayri ahlaki eylemleri uyguladığında hukuksal olarak bu yapıya zarar vermenin cezasını biliyor ve farklı yöntemler ile kanun önünden kaçmayı planlayarak eylemleri uyguluyor, kitabın hep açıklarını okuyarak geçiriyor ömrünü. Önerdiğim sistemde kişi bu dünyada varolan hukuksal sistemden kaçmayı düşünse bile ahiret tarafında uğrayacağı zarar ve ziyanı daima aklına getirecektir, bir kişi bile yapacağı veri çalma işinden vazgeçse; sistemim başarıya ulaşacaktır.
Proje durumu: Taslak olarak planlama safhasında.